Nisan 13, 2021

Haber Arası

tam haber dünyası

Türkiye’nin güçlü insan hakları için radikal baskısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi liderliğinin en büyük özelliklerinden biri şaşırtıcı ve sıra dışı hamleler yapabilmesidir. İç ve dış ilişkilerde her zaman beklenmedik eylemlerde bulunabiliyordu.

Erdoğan tam olarak ne zaman siyasi eylemde bulunacağını biliyor. Kendi manevra gücünü cesurca ve gerçekçi bir şekilde hesaplama yeteneği, uluslararası arenada liderliğe yükselmesine yardımcı oldu.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, iç ve dış tehditlere karşı yedi yıllık mücadelenin ardından son dönemde Türkiye’nin iç ve dış arenalarında toparlanma sürecine başladı.

Siyasi çalkantıların ortasında Erdoğan, idare, yargı ve ekonomi alanında reformlar ilan etti. Ayrıca yeni bir vatandaştı ve gerçekten demokratik bir anayasa hazırlama sürecine başladı.

Bu radikal hareket, uluslararası arenada güçlü bir siyasi ve ekonomik haber olabilir mi?

Bu bağlamda, yakın zamanda açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı, Erdoson’un sofistike ve devrimci yaklaşımını göstermektedir.

Projenin sunumunu dinledikten sonra insan hakları alanında çalışan bir yargıç, bu yeni hamleye olan ilgisini ve şaşkınlığını dile getirdi.

Bir sosyal bilimci olarak, insan haklarının çeşitli alanlarını ayrıntılı olarak tanımlayan dokuz ana konuyu içeren projenin ölçeğinden ve genişliğinden etkilendim.

“Halk devlet için yaşasın” ilkesinden hareketle projenin temel amacı kendi kendini açıklayıcı olacak: “Bağımsız bireyler, güçlü bir toplum ve demokratik bir Türkiye!”

Eylem planının ana konuları şunlardır:

  • İnsan haklarının korunması için güçlü organizasyon
  • Özgürlük ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi
  • Yasal öngörü ve şeffaflık
  • İfade, dernek ve din özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesi
  • Kişisel özgürlüğü ve güvenliği güçlendirmek
  • Fiziksel ve ahlaki bütünlüğün ve bireyin özel hayatının korunması
  • Mülkiyet için en etkili koruma
  • Savunmasız grupları korumak ve sosyal refahı güçlendirmek
  • İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve sosyal farkındalık
READ  Virüs normalleşmesine aşamalı olarak başlamak için 1 Mart'a bakın

Türkiye’nin insan hakları alanındaki geçmiş deneyiminde, hükümetler Batı’nın taleplerine yanıt olarak hareket etmişlerdir.

Ancak Erdoğan’ın siyasi vizyonu sayesinde A.K. Parti hükümeti ve başarılı Adalet Bakanı, Türk halkının beklentileri doğrultusunda İnsan Hakları Eylem Planı’nı başlattı.

AK, kamuoyunun desteğini sağlayarak, küresel medyayı bilgilendirerek ve akademisyenleri ve uzmanları dahil ederek reform süreçlerinin uygulanmasını yakından izleme geleneğine sahiptir.

Türkiye’de sağlıklı bir demokratik sistem inşa etmek için insan hakları alanında radikal bir adım atarak yeni bir anayasa oluşturmaya çalışan bu demokrasi anlayışını güçlendirmek önemlidir.

1982 anayasasının anti-demokratik tutumunun aksine, Türk demokrasisi sadece saygın değil, aynı zamanda doğrudan insan haklarına da bağlıdır.